Inlichtingen

- Uittreksel strafregister (596-1.5) origineel : 2x

- Kopij paspoort : 2x

- Medisch attest (in te vullen door de huisarts) : 1x

- Inschrijvingsformulier volledig ingevuld en ondertekend.

- VL1 aanvraag voorlopige licentie volledig ingevuld en ondertekend.

- 2 pasfoto's (uitgeknipt)

Wat heeft men nodig om lid te worden ?

Lidgeld + verzekering : 175,00 euro.

Indien men ook gebruik wil maken van de 100 meterbaan komt er een suplement van 70,00 euro bij.

Aanvraag voorlopige licentie :

- voor één kategorie : 7,00 euro.

- voor twee of meer kategories : 12,00 euro.

De club is niet voorzien van een betaalautomaat.

Iemand die lid wordt van de club aanvaardt de reglementen en past deze toe.

 

Documenten