Reserveren schietbanen

Reserveren schietbanen.


Raadpleeg eerst het overzicht beschikbare plaatsen alvorens u het registratieformulier invult. Het is belangrijk om na de reservatie het overzicht beschikbare plaatsen opnieuw te raadplegen en te contoleren of uw initialen op de juiste stand, baan en tijdstip staan. Enkel dan is uw reservatie geldig.

Reserveren schietbanen

Hoe reserveren?


Enkel leden kunnen reservaties plaatsen. De procedure wordt beknopt beschreven in volgend document. Op de 25 m banen is enkel .22 toegelaten.

Overzicht beschikbare plaatsen.


Raadpleeg altijd eerst het overzicht van de beschikbare plaatsen om te controleren welke banen nog vrij zijn.