Wapenwet + info

Herladen van munitie door particulieren

Voor het vervaardigen van munitie voor eigen gebruik is een vergunning van de deputatie vereist, overeenkomstig de bepalingen van de federale wetgeving op de springstoffen (artikel 6 van het koninklijk besluit van 23 september 1958 betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen vervoeren en gebruiken van springstoffen).

Opmerking: onderstaande procedure en documenten zijn rechtstreeks afkomstig van de wapendienst van de provincie Limburg. Toch blijft dit een discussie punt op verschillende forums. Dit is de overheid niet ontgaan waarna er door FROS een mail is doorgestuurd in functie van de overheid (zie beneden).

De correctionele rechtbank van Brussel oordeelde op 5 april 1991 dat het vervaardigen van patronen voor persoonlijk gebruik buten elke beroeps- of handelsactiviteit om, niet strafbaar is (zie Commentaar Strafrecht & strafvordering, tw. Springstoffen, p. 5; Corr. Brussel 5 april 1991,RDP1991, 880).