Wapenwet + info

Herladen van munitie door particulieren

Voor het vervaardigen van munitie voor eigen gebruik is een vergunning van de deputatie vereist, overeenkomstig de bepalingen van de federale wetgeving op de springstoffen (artikel 6 van het koninklijk besluit van 23 september 1958 betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen vervoeren en gebruiken van springstoffen).